Üç öğrenciye ‘Emre Kapkın‘ bursu verilecektir. Burs (kayıt ücretleri (44. Grup Psikoterapleri Kongresi için)) psikodrama eğitim sürecinde olup poster ödülüne başvuran ve ödüle layık görülen ilk üç dereceye verilecektir. Bildiri yazarları kayıtlarını tamalamaları gerekmektedir, dereceye giren öğrencilere kayıt ücreti iade edilecektir.

 

BİLDİRİ GÖNDERİMİBildiri Gönderimi için Son Tarih: 15 Nisan 2019, Bildirilerinizi aşağıdaki kurallara göre hazırlayarak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine mail yoluyla göndermenizi ve konfirme almanızı rica ederiz.

 

Bildiri Özeti Hazırlama Şablonu: .docx Şablon(MS Word)   .pdf Şablon (Adobe Reader)

 

Bildiri Başvuru Yönergesi Grup psikoterapileri alanında son 3 yılda yürütülmüş ve tamamlanmış araştırma, uygulama (etik ilkelere uyularak grubun ya da gruptaki bir üyenin süreç analizi, grup ya da bir üye için önemli bir oyun ya da yaşantı, grupta uygulanan ilginç bir teknik vb), kuramsal nitelikli çalışmalar (kuramsal bir katkı ve tartışma) ile başvurulabilir. Bildiri yazarlarından en az birinin 15 Nisan 2019 tarihine kadar kongre kaydı yaptırması zorunludur.

 

Bildiri özetleri, Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve hakem değerlendirmesi sonucu başvuru sahiplerine duyurulacaktır. Bildiri özetleri online olarak “Özet Kitapçığı”nda, gönderilen tam metinler “Psikodrama Dergisi“nde yayınlanacaktır.

Bildiri özeti aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır: (Grup terapisi uygulamaları ile ilgili araştırma makalesi dışındaki poster sunumlarında yöntem ve bulgular kısımları yer almayabilir)  

  • Bildiri Sunum Şekli (Poster,(Poster başında sözel ))
  • İletişim Bilgileri
  • Başlık
  • Yazar/lar (Adı/Soyad, ünvan, çalışılan kurum bilgileri)
  • Amaç
  • Yöntem
  • Bulgular
  • Sonuç
  • Anahtar Sözcükler (en az 3 adet)
  • Ana Kaynaklar (en fazla 5 adet)

Özet metni (amaç, yöntem, bulgular, sonuç) en fazla 400 sözcük olmalıdır. Yazılar Times New Roman, başlık 14 punto, özet metni içeriği 12 punto olmalıdır. Bildiri sahipleri çalışmalarını ad/soyad, ünvan, çalıştığı kurum bilgilerini vererek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine göndermelidir.

 

 

Bildiri Özeti Hazırlama Şablonu: .docx Şablon(MS Word)   .pdf Şablon (Adobe Reader)

Kabul edilen bildiriler, web sitemizde 20 Nisan 2019 tarihinde duyurulacak ve bildiri hazırlama yönergesi çerçevesinde bildiri sahipleri tarafından hazırlanıp kongre alanında poster (poster başında sözlü) olarak sunulacaktır.

Önemli Tarihler

Kurs tarihleri:
29 Mayıs 2019
Kongre tarihleri:
29 Mayıs - 1 Haziran 2019
Erken kayıt son tarihi:
20 Nisan 2019
Bildiri gönderimi için son tarih:
15 Nisan 2019

Derneklerimiz

Destekçiler

Konuşmacılar / Grup Liderleri

Grete Leutz, Almanya
Enise Çalışkan Çoban, Türkiye
Arşaluys Kayır, Türkiye
Nuşin Sarımurat Baydemir, Türkiye
Levent Küey, Türkiye
Cüneyt Evren, Türkiye
Ejder Yıldırım, Türkiye
Gözde Özer Danış, Türkiye
Hülya Deniz, Türkiye
Barış Tok, Türkiye
Işıl Bulut, Türkiye
Nevzat Uçtum Muhtar, Türkiye
Stylianos Lagarakis, Yunanistan
Özlem Sürel Karabilgin Öztürkçü, Türkiye
Umay Oğuzhanoğlu Akay, Türkiye
Eva Fahlström Borg, İsveç
Nevin Eracar, Türkiye
Tuğba Yücel, Türkiye
Emine Pişmişoğlu, Türkiye
Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu, Türkiye
Hande Karakılıç Üçer, Türkiye
Işıl Vahip, Türkiye
Judith Teszáry, İsveç / Macaristan
Tülin Acar, Türkiye
İnanç Sümbüloğlu, Türkiye
Eda Ünlü Sağdıç
Bircan Kırlangıç Şimşek, Türkiye
Bülent Kılıçaslan, Türkiye
İnci Doğaner, Türkiye
Özlem Ulutaş Akarken, Türkiye
Ali Kuserli, Türkiye
Osman Topak, Türkiye
Aslı Özyıldız
Berna Gökengin, Türkiye
Tülin Kuşgözoğlu, Türkiye
Berna Arapaslan, Türkiye
Agnes Dudler, Almanya
Bahar Gökler, Türkiye

 

Powered byy Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.